Kuidas projekt "MindMosaic" toimub?  • Kõik 13-16aastaseid õpilasi õpetavad koolid saavad registreeruda kuni 23. oktoobrini 2009. Registreerumiseks on vajalik aine- ja kunstiõpetaja koostöö ning direktori nõusolek projekti osalemiseks. Regisreerimine veebis.
  • Õpetajatele saadetakse õppevahendid - õpetajaraamat koos tunnikavadega, õpilaste materjalid ja plakatid mosaiigi koostamiseks.
  • Tunnid toimuvad november 2009 - jaanuar 2010. Mind Your Rights tundide läbimiseks kulub 3 ainetundi + 1 kunstitund. Ainetundides tutvuvad õpilased harta jaotiste ja artiklitega, õpivad analüüsima põhiõiguste olulisust, argumenteerivad oma seisukohti jms. Kunstitunnis illustreerivad õpilased end kõige enam huvitava või inspireeriva harta artikli. Illustratsioonidest pannakse kokku plakat, mille abil on võimalik teavitada kogu kooli kodaniku põhiõigustest.
  • Kõik osalevad koolid peavad esitama kokkuvõtte ja tagasiside õppevahendi kasutamise kohta. Tagasiside esitamise tähtaeg on 29. jaanuar 2009. Tagasiside esitamise vormi valib iga õpetaja ise. Selleks võib olla esitlus, blogi, video, pildid, esseed jne. Oluline on, et tagasiside sisaldaks hindamisvormi, tundide protsessi ja tulemuste tutvustust, õpilaste esseede ja illustratsioonide näidiseid jne.
  • Veebruaris 2010 tutvutakse kõikide kokkuvõtetega ja valitakse välja kolm parimat - kõige sisukamat ja konstuktiivset - tagasisidet andnud kooli. Finaali koole külastab rahvusvaheline žürii, kes valib välja ühe kooli, kes võidab peaauhinna 1000€ ja avaliku kunstiteose.
  • Mais 2010 toimuvad kunstitöötoad koos professionaalse kunstnikuga luuakse põhiõigust hartat tutvustav avalik kunstiteos, mis paigaldatakse kooli valitud seinale oma koolis või mõnes muus omavalitsuse asutuses/paigas.
  • Projekti meeskond koos kooliga korraldab seina piduliku avamise.