konverents

Konverents

Kes õpetaks noore targalt tarbima?
Tarbijahariduse võimalikkusest koolis

26. märtsil 2009. a. korraldasid MTÜ HeadEst ja Euroopa päevik konverentsi "Kes õpetaks noore targalt tarbima?".

Konverentsi eesmärk oli koos haridusteadlaste, õpetajate, lapsevanemate ja ettevõtjatega arutleda selle üle, kuidas tarbimisteemasid aktiivsemalt ja atraktiivsemalt noortele esitleda. Konverentsi tähelepanu keskmes oli eelkõige kooli ja õpetajate võimalused tarbijahariduse rakendamisel. Arvestades õpetajate suurt töökoormust, pakkusid erineva pedagoogid välja omapoolseid lahendusi ja ideid, kuidas tarbimisteematikat integreerida erinevatesse õppeainetesse ja kuidas koolitundides nutikalt ära kasutada ühiskonnas aktuaalseid teemasid.

Läbivad teemad
•    Milline on moodne noor tarbija?
•    Milline roll on koolil ja õpetajal iseseisva targa tarbija kasvatamisel?
•    Kas ja kuidas sobivad tarbimisteemad kooliprogrammi?
•    Kuidas muuta tarbijaharidus huvitavaks nii õpetajale kui õpilastele?

LOE LÄHEMALT