Euroopa päevik: Sina otsustad!

EUROOPA PÄEVIK 7 AASTAT EESTIS!

ENAM KUI 160 000 ÕPILAST


 

Euroopa päevikute tellimist 2012/2013. aastaks ei toimu!

Head uut Euroopa päeviku aastat!

Käesoleval 2010/2011. õppeaastal jõudis Eesti koolidesse ja noorteasutustesse 24 750 päevikut ja 990 õpetajaraamatut. Päevikud jõudsid eesti ja vene õppekeelega gümnaasiumidesse, põhikoolidesse, täiskasvanute gümnaasiumidesse, kutsekoolidesse, avatud noortekeskustesse, noorte infokeskustesse, noorte- ja tarbijakaitse organisatsioonidesse ja riigiasutustesse.


Mis on "Euroopa päevik: Sina otsustad!"?
Euroopa päevik on praktiline ja sisukas koolipäevik, kus käsitletakse väga paljusid aktiivsele ja teadlikule noorele kodanikule vajalikke teemasid. Viimase kuue aasta jooksul on Euroopa päevik teavitanud enamat kui 130 000 Eesti õpilast ja enam kui 10 miljonit õpilast kogu Euroopa Liidus.

Euroopa päevik on ainulaadne teabetrükis, mis elab terve õppeaasta ja mis meeldib samaaegselt nii õpilastele, õpetajatele kui isegi lapsevanematele. Euroopa päevik sobib lugemiseks näiteks bussis ja enne uinumist, samuti kasutavad päevikut aktiivselt õpetajad tunnitegevuste läbi viimiseks ning õpilasesindused kooliürituste korraldamiseks.

Päevikus käsitletavad teemad on muuhulgas näiteks: mis on see keeruline EL; tarbija õigused ja kohustused; tark interneti tarbija; interneti ohud; kaupade märgistus; tervis; keskkond; kodaniku põhiõigused; globaliseerumine; õiglane kaubandus ja eetiline kaubandus ja palju muud.

Päevikut annab välja Euroopa Komisjon koostöös Generation Europe Foundationi ja Eesti partneriga MTÜ HeadEst. Päevikut rahastab Euroopa Komisjon. Päevikut jagatakse tasuta kõigi 27 EL liikmesriigi koolides.

Euroopa päevik on mõeldud eelkõige 15-18 vanustele noortele, kuna:
- nooremale vanusegrupile on teemat keerulisem seletada;
- vanusegrupp siseneb kohe iseseisvalt tarbimisturule;
- alkoholi- ja tubakatootjad ning teised ettevõtjad jälgivad samuti sama vanuserühma käitumist.

Euroopa päevik ja õpetajaraamat

Euroopa päevik on:

 • klassikaline õpilaspäevik, kuhu saab kirja panna kodused ülesanded, hinded, tunniplaani, küsimused jms.;
 • huvitavad ja ajakohased tekstid tunnitegevuste läbiviimiseks või kodus lugemiseks noorte jaoks olulistel teemadel, näiteks keskkond, tarbijaõigused, karjäärivõimalused, aktiivne osalemine, kodanikuõigused, Euroopa Liit jpm.;
 • uusim teave ja teemakohased joonised;
 • faktid, nõuanded, praktilised soovitused ja mõtlemapanevad küsimused;
 • õpilaste arvamused ja tsitaadid kogu Euroopast.

Õpetajaraamat on:

 • abimaterjal õpetajale;
 • sisaldab soovitusi tunnitegevusteks ja koduülesanneteks vastavalt päeviku sisule: uurimistööd, arutelud, analüüsid, küsimustikud jne.

Kuidas neid kasutada?

Euroopa päevik on kasulik abimaterjal:

 • Õpilaste üldiseks teavitamiseks
 • Klassijuhataja tundides;
 • Inimese- ja ühiskonnaõpetuse tundides;
 • Majandusõpetuse, keeleõppe- ja geograafia tundides;
 • Õpilastele nõu ja abi andmiseks.

Õpetajaraamat aitab õpetajal:

 • laiendada õpilaste teadlikkust ja arusaamist päevikus käsitletavatel teemadel;
 • õpetada õpilastele põhilisi uurimis-, analüüsi-, esitlus- ja väitlusoskusi.


Päeviku statistika Euroopas ja Eestis

 • 2005 - 2006 õppeaastal oli päeviku tiraaž Euroopas 810 000, mida levitati 25 EL liikmesriigis. Eestis kasutas päevikut ligi 10 000 õpilast 132 koolis.
 • 2006./2007. õppeaastal oli Euroopa päeviku tiraaž 25-s EL liikmesriigis 1 185 950, Eestis kasutasid Euroopa päevikut 12 850 õpilast 160 koolis üle Eesti. Neist 36 on venekeelsed gümnaasiumid ja 24 kutseõppeasutused.
 • 2007./2008. õppeaastal jõudsid Euroopa päevikud 2,36 miljonit õpilaseni 18 000 adressaadini 27 liikmesriigis. Eestis levitati 28 900 päevikut.
 • 2008./2009. õppeaaastal levitati kogu Euroopa Liidus 2 814 250 Euroopa päevikut. Eestis jõudis 403 haridusasutusse 26 225 Euroopa päevikut.
 • 2009./2010. õppeaastal levitati Euroopa Liidu 27 liikmesriigi koolides 3 364 675 Euroopa päevikut, mis jõudsid 22 054 adressaadini. Eestis jõudis 31 525 päevikut 440 kooli ja organisatsiooni.
 • 2010./2011. õppeaastal levitati EL 27 liikmesriigi koolides 3 275 500 Euroopa päevikut, mis jõudsid 21029 adressaadini. Eestis jõudis 24 750 päevikut 363 kooli ja organisatsiooni.
Päeviku autoriõigus kuulub Euroopa Komisjonile.


Euroopa päevik Eestis
Eestis on päeviku projekt alates 2004. aastast. Eestis on päeviku sihtgrupp gümnaasiumiastme õpilased üldiselt ehk iga kool valib tellides ise millisele klassikomplektile tasuta päevikud tellitakse. Otsustamisel on soovitatud arvesse võtta õpetatavaid õppeaineid. Näiteks toetab päevik kõige paremini ühiskonna-, majandus-, inimeseõpetust või teisi tunde, kus käsitletakse tarbimise, tervise ja keskkonnaga seonduvaid teemasid. Sihtgruppi kuuluvad nii gümnaasiumid kui ka kutsekoolid, kus õpetatakse keskastmes. Alates 2007/2008 õppeaastast saavad päevikuid oma õpilastele tellida ka täiskasvanute gümnaasiumid ja põhikoolid 9. klasside õpilastele.

Kasulikud lingid:

Euroopa päeviku koduleht: http://www.europa-diary.eu


Tarbijahariduse lisamaterjal tarbijatele ja õpetajatele: www.dolceta.eu

Lisainfo:
Epp Adler
projektijuht
Tel 641 4526
Mob 52 03 872
epp@headest.ee

Päeviku projekti koordinaator: Generation Europe Foundation

Toetab: Euroopa Komisjon

Partner Eestis: MTÜ HeadEst