HeadEst

HEADEST10 INSPIRATSIOONI JA MEENUTUSRAAMAT NÜÜD SAADAVAL.

LOE, ET INNUSTUDA ERAKORDSETEST IDEEDEST, PROJEKTIDEST JA LUGUDEST. EHK SAADA ARU, MIS ON RAHVUSVAHELISED PROJEKTID JA MIS NAD SINU ELUGA TEHA VÕIVAD.

EESTI KEELES

HEADEST10 INSPIRATION AND STORY BOOK (IN ENGLISH AND ESTONIAN)

(ava raamat "Kuidas 10 päeva muutsid minu elu?" pdf)

MTÜ HeadEst sündis 2004. aastal, et toetada ja kaitsta noorte autonoomiat ja iseseisvust.

Innustame noori unistama ja julgustame oma unistuste poole liikuma. Soovime toetada noortel olla ja saada hoolivateks, iseseisvateks, teadlikeks, julgeteks, toredateks, vastutustundlikeks, leidlikeks, lõbusateks ja kirglikult elavateks aktiivseteks ühiskonnaliikmeteks.

"Saadud kogemused aitavad mul tulevikus enda eest paremini seista

ja teisi paremini mõista."

Tänapäeva maailm pakub noorele aina enam valikuvõimalusi, tänu internetile on need noorele kättesaadavad. Töö noortega on aga tõestanud, et vaatamata võimaluste rohkusele ei ole need paljudele noortele siiski kättesaadavad, kuna nad ise, nende koolid või vanemad ei tea neist palju ega oska neid leida või on võimaluste suhtes skeptilised ja isegi üleoleva suhtumisega.

Usume, et kõikidel noortel, sõltumata päritolust, soost, puudest, perekondlikust taustast või majanduslikust seisust, on võrdne võimekus ja õigus saada toimetulevateks, hoolivateks, sallivateks, iseseisvateks ja end teostavateks inimesteks ehk inimesteks, keda tahaksid oma sõbraks, töökaaslaseks, ülemuseks, kaaskodanikuks, pereliikmeks...

Kogemus näitab, et enamasti on noortel kõik oskused ja võimed juba olemas. Vahel need võimed magavad; vahel on nad peidus hirmu-, küünilisuse või ükskõiksuse kihi all; vahel puudub usk endasse; vahel on vaja ühte vestlust; vahel on vaja tõuget; vahel on vaja esimest kogemust; vahel on vaja elu esimest ise hakkama saamise elamust, kuid liiga sageli puudub noore elus keegi kes teda päriselt näeb või temasse päriselt usub.

"Kogesin, kui mõnus on tegelikult lihtsalt olla -

nautida elu, mõelda, tunda, proovida..."

Oma tegevustega aitame noortel, lapsevanematel ja noortega töötavatel inimestel teada noorte võimalusi, julgustame valima, proovima, muutuma, olema, elama.

Kümne aasta jooksul on tuhanded noored saanud meie tegevuste abil teada, et ka nemad suudavad ja võivad. Paljud noored on kohtunud esimest korda iseendaga, mitte kellegi teise loodud pildiga iseendast.

Ainus, mida meie teha ei saa on noore eest tahta!

Kui tahe tekib, siis ei ole kinni enam ükski uks. Kuid tahe ei teki alati ise, sest hirm ja ebaõnnestumine on ta vangi pannud. Tahet saavad aidata luua kavalad lapsevanemad ja noortega töötavad inimesed, kes usuvad, et see noor hing ei sära veel piisavalt. Selleks on vaja soovitada, julgustada ja väga sageli ka kavalalt sundida:)