Tegevused

Tegutseme juba enam kui 10 aastat, et pakkuda noortele võimalusi maailma, ennast ja teisi avastada, et nad saaksid ja julgeksid end proovile panna, uusi oskuseid omandada ning lõpuks tahaksid disainida endale lennuka elu.

Selleks korraldame 14-22aastastele noortele põnevaid laagreid Eestis ja mujal ning koolitusvõimalusi noortega töötavatele täiskasvanutele, et nad oskaksid noortele tiibu anda, mitte neid kärpida.

2015. AASTAL TOIMUVAD LAAGRID ja NOORTEVAHETUSED:

  • Saksamaa - noortevahetus "Sound Out The F Word" - 17.-24. oktoober 2015 toimub rahvusvaheline noortevahetus, kus kohtuvad 16-21 aastased noored Eestist, Horvaatiast, Türgist, Saksamaalt, Itaaliast, Poolast ja Rootsist, et saada enesekindlamaks, aruteda aktuaalsetel teemadel naiste küsimuste osas ja leida julgust lendamaks oma unistuste poole. Eestist saab osaleda 8 osalejat. Loe lähemalt
  • Belgia - noorteprojet "ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT" - 2015-2016 aastal toimub Belgias sõja, rahu ja demokraatia teemaline projekt, mis tähistab 100aasta möödumist I maailmasõja algusest. Projektis osalevad Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi õpilased. Loe lähemalt

PRAEGU TOIMUVAD PROJEKTID:

MTÜ HeadEst on 2004. aastal loodud organisatsioon. Soovime aidata noortel inimestel saada aktiivseteks ja vastutustundlikeks ühiskonnaliikmeteks. Arvame, et noortel on kõik oskused ja võimed olla iseseisvad, hoolivad ja aktiivsed, kuid vahel vajavad nad selleks pisut tõuget. Vahel piisab kui nendega lihtsalt rääkida, neile infot anda ja neid kiita, vahel on neid vaja tagant sundida ja julgustada ning nii mõnigi kord on vaja neile pakkuda seda esimest kogemust, et nad hakkaksid endasse uskuma.

KUIDAS ME SEDA TEEME?

Oma eesmärkide saavutamiseks korraldame rahvusvahelisi noortevahetusi, noortelaagreid, koolitusi, simulatsioonimänge, pikaajalisi rahvusvahelisi vabatahtlike projekte ja infoprojekte.

Meie tegevused jagunevad kolme suunda:

  • Noorte arengut professionnalselt ja oskuslikult toetavate täiskasvanute arendamine.

KOOLITUSED, SEMINARID, KONSULTATSIOON, MATERJALID, ESINEMISED

  • Noorte iseseisvuse edendamine.

SIMULATSIOONIMÄNGUD, KOOLITUSED, ESINEMISED, NOORTEALGATUSED

  • Salliva ja mitmekesise maailma edendamine.

RAHVUSVAHELISED NOORTELAAGRID JA NOORTEVAHETUSED

EUROOPA VABATAHTLIK TEENISTUS

SIHTGRUPP

Meie sihtgrupp on mitte-organiseerunud noored ja noortega töötavad inimesed. Usume, et on palju noori ja täiskasvanuid, kes ei soovi end mõne ühinguga siduda või siis olemasolevad grupid ei paku mingeid enesearengu võimalusi. Samas näeme, et kõik noortega töötavad inimesed soovivad oma pädevusi parandada ja kõik noored soovivad olla kasulikud ning enda üle uhked.