Kaasamisprojektid

Headesti üks suureks eesmärgiks on pakkuda võimalus kõigile noortele, julgustada noori ja just ka neid noori, kelle madal enesehinnang või erivajadus piirab igal pool osalemast. Meie arvame, et igaks saab hakkama kõigega, mida süda ihkab.

Oleme korraldanud noortevahetusi,  olnud abiks noortealgatus projektide täide minekul ja korraldanud ka koolitusi erivajadustega noortele ja nendega tegelevatele noorsootöötajatele.

2013 aastal toimus üliedukas projekt "Meelte Mosaiik". Meie projekti on kaasatud nägemis- ja kuulmispuudega noored ning koolid kõikjal Eestis. Projekti algatajad usuvad, et sallivus peaks olema loomulik osa meist kõigist, mitte eraldi eesmärk või komme. Sallimatus tuleneb sageli oskamatusest, teadmatusest ja ebakindlusest.

Oma projektis andsime algklasside õpilastele suhtlemiskogemuse ja teadmise meelepuudega inimestega.