KKK - kurdid ja vaegkuljad

Kas ja kuidas kurdid kuulavad muusikat?

Nad tunnevad  heli vibratsiooni, peamiselt madalamaid sagedusi.. Kui sul on mingi kuulmislangus, siis kuuled muusikat, kui seda valjusti mängida. Sisuliselt muusikast aru ei saa vaid kuuled rütme.

Kas ja kuidas kurdid kasutavad telefoni?

Kasutades Tekstsõnumeid või videokõnet.

Kuidas kurdid kauplustes müüjaga suheldes hakkama saavad?

Mõned kurdid oskavad ka rääkida, kasutades oma häält ja näidates näpuga toote suunas. Teine  võimalus on ka kirjutada. Mõned kasutavad häält, mõned kehakeelt jne. Erinevad inimesed.

Kas viipekeel on kõigis  keeltes sama?

Viipekeel on erinev igas riigis. Omavahel suheldes on olemas rahvusvaheline viipekeel ( Üldine suhtluskeel on ingliskeel.

Kui paljud kurdid oskavad huultelt lugeda ja kui täpne see on?

Sõltub inimesest. Pooled oskavad hästi ja pooled ei oska. Sõltub rääkijast. Kui tekib kahtlus sõna üle (Nt kartul ja katus näevad sarnased välja) saab alati kasutada paberit.

Kuidas kurdid kuulevad ukse kella/tuletõrje  alarmi?

On olemas aparaadid, mis salvestavad heli ja heli korral hakkab miski vibreerima. Kurtide koolides on koolikell tulede vilgutamisega. On olemas ka abivahend, mis reageerib peebi nutule tulede vilgutamisega.

Kas kurtidel on ka mingeid orjenteerumisega seotud probleeme? (linnas ringi liikumine)

Väike probleem on see, et autosid ei ole kuulda. Sellisel juhul tuleb ise liikudes vaadata enda ümber.

Kuidas on ülikoolis õpe kohandatud kurtidele?

Viipekeele tõlk tõlgib kurdile lektori juttu.

Milliseid vaegkuulmise erinevaid vorme on?

Sügav, keskmine, raske puue. Kuulmispuuet  mõõdetakse detsibellide järgi. Kuulmislangus.

Mis on peamine põhjus kurdiks jäämisel?

Põhjuseid on väga palju  erinevaid: geneetilised, ajupõletikud, narkootikumide kasutamine, sõjaväes, mürarikka töö puhul, autoõnnetus...

Kas kurdid saavad mingil moel helilisest  meediast osa? (raadio uudised, poe keskuse teadaanded jms.)

Kurdid ei saa, vaegkuuljad kasutavad kuuldeaparaate. Arusaamine on veidi raskendatud.

Kuidas kurt tõmbab teiste  tähelepanu endale?

õlale koputades.

Kuidas või kas kurt saab olla viipekeele tõlk?

Saab. Tõlgib rahvusvahelist viipekeelt,  saab aidata pimekurte, vanemaid inimesi, kel on raske või veidi iganenud viipekeel.. Viibeldud viipekeel ja eesti viipekeel on väga erinevad asjad.

Kas kurdid räägivad unes?

Kurdid viiplevad unes.

Kas kurdid saavad  autot juhtida?

Saavad küll.

Kas kurdid mõtlesid viipekeele välja?

Legend räägib, et 1800ndatel aastatel oli ühel Ameerika saarel kurtide kogukond, kes arendasid selle välja omavaheliseks suhtluseks.

Kas kurdid käivad teatris/kontserditel?

Teatrites käiakse, seal võivad vahel olla subtiitrid või tõlk. Kahjuks kasutatakse Eesti teatrites liiga vähe miimikat, et  sisust aru saada.

Kui inimene jääb kurdiks, kas ta unustab lõpuks rääkimise ära?

Ei. Rääkimist ei unusta ära. Kurdid saavad rääkimisega hästi hakkama. Vahel võib keel ära ununeda kurdiks jäämise suurest šokist.

Kuidas kurdid juhilube teevad. Kuidas käib suhtlus sõiduõpetajaga?

Lepitakse kokku instruktoriga kuidas suunda näidata. Kirjalikult või suult lugedes vms..

Kurtide puhul on käeluu murd vist väga halb asi?

Kurdid saavad ühe käega ka viibelda.

Mitmed kurdid ei saa ühte kätt kasutada oma puude tõttu. Kurdid  saavad kasutada mõlemat kätt viiplemisel võrdselt

Kas viipekeeles on enamik viipeid kahe või ühe käega?

Rohkem on sõnu ikka kahe käega. Sõrmendamine (tähtede näitamine)  on ühe käega. Viipekeeles on ka släng.

Kas kurdid käivad ka tavakoolis?

Käivad. Reeglina käivad tavakoolis vaegkuuljad, kes kasutavadk uuldeaparaate. Kutsekoolides  on kurte palju, koos tõlgiga.

Kuidas mitmetähenduslikest sõnadest aru saada? (ülekantud tähendus)

Sõltub kontekstist, kuidas räägitakse. Telklaager/maja on sama viibe. üldjuhul saadakse aru, millest jutt  käib. Kurdid kasutavad ka suud. Osad ei taha üldse suud kasutada, siis on keerulisem jutust aru saada.

Mitut keelt oskavad kurdid ja kas erinevate keelte õppimine on raskem?

Kõige rohkem oskavad nad keskmiselt 3 4 keelt. Eestikeel, eesti viipekeel. Eestivene viipekeel ja rahvusvaheline viipekeel. Sageli on emakeel viipekeel.

Kui kurt õpib teist keelt, siis kas ta õpib suulist keelt ja viipekeelt samaaegselt ?

Osatakse pigem viipekeelt.

Kas kurdid diskol käivad,  kavaleri otsimas.

Diskol käivad, pigem sõpradega suhtlemas ja koos olemas, mitte kavaleri otsimas.

Kuidas kurte tööturul koheldakse?

Üldjuhul Välditakse kurte tööturul. Kui teatakse, et inimene on kurt, jäetakse ta kanditatuuris välja.

Kuidas süüakse õhtusööki väljas, kui koguaeg viipled?

Üks inimene viipleb, teine samal ajal sööb. Kurdid söövad kiiremini kui kuuljad, sest nad ei räägi koguaeg.

Kuidas öösel pimedas kurtide vaheline suhtlus käib?

No natuke on ikka valgust. Kui ei , siis saab valgustina kasutada telefoni vms.

Kas kurte on kergem ehmatada?

Ei.  Helidega kindlasti mitte. . Sõltub inimesest.

Kuidas õpetatakse viipekeelt  sünnist saati kurt olnud inimesele?

Kurtide perekonnas hakkavad vanemad   kurdi lapsega  viiplema. Kuuljate perekonnas hakkavad vanemad ise viipekeelt õppima (mõned viivad lapse kohe kursustele, kus õpetatakse viipekeelt.

Kui laps elab maal ja siis ta kolib vanematega linna, kas ta võib müra tõttu kurdiks jääda?

Ei, see pole võimalik

Kui lapsed mängivad lumes ja lumi läheb kõrva, kas siis võib kurdiks jääda?

Ei, see pole samuti võimalik :)

Kui eesti keel pärineb soome-ugri keelkonnast, kas siis viipekeel kuulub ka kuskile keelkonda? Viipekeel on sarnane vene ja prantsuse viipekeelega. Siiski kindlalt määratletud pole viipekeeles keelkondi.

Kas kurt olla on kurb?

Kui keegi jääb kurdiks hilisemas eas, ehk mäletab, mis tunne on kuulda, siis tema jaoks võib kurtus kurb olla. Aga paljud kurdid ei mäleta kuulmist ja seega nad pole ka kurvad. Sest mittekuulmine on nende jaoks kõige normaalsem asi maailmas

Kas igal sõnal on viibe?

Jah, igal sõnal on oma viipemärk

Kui juhtub nii, et laps jookseb ja sa näed, et ta võib kukkuda, siis kuidas sa saad seda peatada. Kui sa hüüad ta nime, siis ta ju ei kuule?

Seda ei saagi muul moel peatada kui olla kiirem ja jõuda lapseni ennem, kui ta kukub. Kuid neid asju juhtub vähe, sest kurdid on harjunud hoolikalt keskkonda jälgima ja seega ei lase nad ka enda lapsi silma alt ära nii kergesti.

Kui kurdiga juhtub midagi ja tal on vaja kiirabi kutsuda, kuidas ta seda teeb?

Tänapäeval on olemas selline tore süsteem nagu SMS 112. Ehk sellise rakenduse kaudu saab kurt kutsuda kiirabi.

Aga kui kurdil ei ole telefoni ligi?

Siis on nagu ka kuuljatega, tuleb loota, et on keegi läheduses, kes saab ise abi kutsuda.

Mis vanuses tavaliselt kurdiks jäädakse? Keskmist vanust justkui ei olegi, kurdiks võib jääda beebieas või hilisemas vanuses. Aga valdav enamus on jäänud kurdiks enne esimest eluaastat.

Kui vanemad on kurdid, kas siis laps võib sündida ka kurdina?

Jah, juhul kui kurtus on geenides, ehk pärilik.

Kui sul on veel küsimusi, siis saada need aadressile headest (at) headest.ee või esita HeadEsti Facebooki lehel!