koolitus Stop, Block and Talk

Rahvusvaheline koolitus Iirimaal

STOP, BLOCK AND TALK

19.-26. mai 2013

Mais toimus kaunil Lääne-Iirimaal väga huvitav ja aktuaalne koolitus "Stop, Block and Talk", kus kohtuvad 10 riigi noortega töötavad inimesed, et jagada kogemusi ja õppida teistelt sellistel päevakohastel teemadel nagu kiusamine, nii internetis kui päris elus ning lastekaitse töös noortega. Koolituse on väga praktiline, mis võimaldab kuulda erinevate riikide kogemusi ja seadusandlusest, kuidas kiusamist ennetatakse ja kuidas tegeletakse nii uue teemaga nagu küberkiusamine.

Lisaks sisukatele koolituspäevadele on võimalus tutvuda kauni Lääne-Iirimaaga, leida rahvusvahelisi kontakte, tutvuda rahastusvõimalustega, harjutada inglise keelt ja veeta yks unustamatu nädal kevadisel Iirimaal.  Koolitusel kasutatakse mitteformaalõppe meetodeid, mis annab võimaluse kogeda aktiivõpet ja parandada oma metoodilisi pädevusi.

Osaleja arvamus ja kogemus:

Osalesin 19.-26. mail toimunud rahvusvahelisel koolitusel Iirimaal. See leidis aset Lääne Iirmaal ühes väikeses linnas Ballinasloe´s. Meie koolituspaigaks oli keskusest veidi eemal asuv hotell. See oli rahulik paik, kus ei olnud haruldane, et maja taga  peetakse karjamaa- täis loomi. Loodus oli seal tõesti imeilus.

Enne koolituse algust olid mul juba tahtmatult tekkinud omad ootused ja hirmud. Esmalt lootsin, et mind ootavad ees sõbralikud ja toetavad kursusekaaslased. Sain mõni päev enne sõitu Iirimaale teada, et olen minemas Eestist koolitusele üksi ning sestap muutus minu jaoks veelgi olulisemaks vastutulelik ja koostööaldis seltskond. Samuti pidasin tähtsaks, et koolitus oleks võimalikult praktiline, täis kogemuste jagamist ning erinevaid harjutusi/nippe , mida ma saaksin näitena kaasa võtta oma kodukohta. Tahtsin luua uusi rahvusvahelisi kontakte, kelle poole ma saaksin võimalusel pöörduda , kui soovin end erialaselt täiendada või kui olen valmis alustama rahvusvahelist koostööd. Ning viimaseks, kuid jällegi minu jaoks väga oluline oli see, et ma saaksin oma rooste läinud inglise keelt elavdada.

Nagu iga uue olukorra puhul, oli su sisemuses ka veidi kõhklusi ja hirme. Mind vaevasid keele barjäär ning tunne, et võib-olla ma ei osale piisavalt aktiivselt kursuse töös või et minu teadmised ja kogemused on kasutud.

Võin nüüd julgelt väita, et kõik minu ootused said täidetud ning minu hirmud olid tagant järgi mõeldes alusetud. Lugesin kunagi, et maailmas on olemas kaks jõudu, mis paneb inimesed liikuma. Need on armastus ja hirm. Hirmuga ei saavutata kunagi midagi head. Asju tuleb teha armastusest. Tänu toredale seltskonnale sain ma jagu oma hirmudest, ma tegin mis mulle meeldis ja ma tõesti nautisin tervet seda nädalat.

Terve nädal ümbritsesid mind äärmiselt toredad ja hoolivad inimesed üle terve Euroopa. Tundsin ennast tõepoolest hästi ja mugavalt. Olenemata sellest, et me tulime kokku nii erinevatest paikadest ja olime nii erineva taustaga, sujus koostöö kursusekaaslastega ilma suuremate takistusteta ning oli väga produktiivne. Minuga koos olid väga loomingulised inimesed, mis aitas ka minu juba ametnikustunud olekut veidikeseks ajaks kõrvale heita. Sain olla oma mõtlemises vaba ja loov. Loodan, et see vaimustus püsiks veel kaua ja ma jõuaksin selles jõus midagi põnevat ära teha.

Igavatest loengutest ja Powerpoint esitlustest oli asi kaugel. Jah, üksikud siiski olid, kuid need olid enamasti külalisesinejate poolt illustreerivana esitatud. Suurem osa tööst oli üles ehitatud  interaktiivsetele tegevustele- mitmed grupitööd, lühikesed stseenid ja debatid. Eriti meeldis mulle energiat andvad harjutused iga kohvipausi järgi, mis tõesti toimisid. Iga riik pidi välja mõtlema mõne harjutuse ja selle siis grupiga omal ajal läbi viima. Terve nädala energia harjutused oli riikide vahel ära jaotatud. Eriti hiilgas selles osas Slovakkia.

Süvenenud terve nädal põhjalikult koolituse  teemasse ning läbinud ja jätnud meelde erinevaid praktilisi harjutusi, pidime lõpetuseks läbi viima kiusamise teemalise töötoa lasteasutustes. Meid jagati gruppidesse ja iga grupp sai erineva sihtrühma. Meid oli grupis viis ja meie külastasime läheduses asuva küla kooli, kus ootasid ees 12 noort vanuses 10-12. Põhiline, millele keskendusime oli foorumteater. Lisaks viisime noortega läbi alguses ice-breaking mänge ning lõpetasime debatiga kiusamise teemal. Mind üllatas, kui palju juba sellises vanuses noored teemaga kursis olid ja kui hästi nad oskasid argumenteerida oma väiteid. Olgugi, et oleksime saanud mõne tegevuse paremini ette valmistada või hoopis teisiti teha, olime kokkuvõttes oma grupi sooritusega rahul. Siinkohal meenub mulle ühe kursuse korraldaja ütlus „ kui sa sooritaksid ainult perfektseid tulemusi, ei oleks sul võimalust millestki õppida.“ Järgmise päeva hommikul pidime analüüsima oma tööd ning parandused ja uued ettepanekud said kirja pandud. Sügisel, kui lapsed taas koolis ja noortekeskustes on, viin kindlasti taolise töötoa ka oma kodukohas läbi. Kindlasti saab minu poolt tehtud ka ettekanne koolituse kohta valla noorsootöö ümarlaual. See oli ka minu tööandja poolt seatud tingimus, et ma saaksid koolitusel osaleda.

Väga palju keskendusime enesereflektsioonile. Meid jagati väiksematesse reflektsiooni gruppidesse, kus iga õppepäeva lõpus jagasime päeva jooksul tehtud täheldusi enda kohta. Meie grupi eestvedaja Padraig pidas seda niivõrd oluliseks, et jagas pea kõigile grupi liikmetele reflektsiooni jaoks eraldi märkmiku. Kuna me pidime kursuse lõpuks täitma ka oma noortepassi, siis olid seda tänu nii põhjalikule ettevalmistusele väga lihtne koostada. Olin ka eelnevalt oma õpingute jooksul läbinud reflektsiooni ringi ja mõistnud selle vajalikkust, kuid ei olnud seda jõudnud omaks võtta oma igapäevases töös. Vajab ju igasugune meetod või tehnika järjepidevat harjutamist, et see muutuks automaatseks ja et sellest oleks kasu. Selle nädala jooksul sai see tehnika mulle sisse harjutatud küll.

Niisiis, kokkuvõtteks koolituse teemal, veendusin ma ennetustöö olulisuses. Ka meie koolitus oli pühendunud pigem ennetusele kui sekkumisele. Nagu ma oma motivatsioonikirjaski välja tõin arvan ma jätkuvalt, et selleks, et meie võsukestest kasvaksid täisväärtuslikud kodanikud, kes panustaksid ühiskonna arengusse, tuleb neile luua turvaline ja soodne kasvukeskkond. Sõltub meie laste heaolu suuresti vanemate vanemlikest oskustest ning spetsialistide kompetentsusest.  Laste vastu suunatud vägivallal võivad olla väga laastavad tagajärjed, mistõttu tuleks spetsialistidel ja kogukonnal sekkuda juba laste varajases elueas. Väärtustama peab ennetustööd ning enda erialast arendamist.

Lisaks sain ma aru, et kui kõik muu ei ole toiminud, mängib edasi olulist rolli inimeste empaatia võime. Empaatia on see, mis päästaks meid hädast välja,  kui olukord on ületanud igasugused teadmiste piirid.

Mariel

 

PROGRAMM

 

Projekti korraldab organisatsioon Youth Work Ireland ja Eesti partner on organisatsioon MTÜ HeadEst

Koolitust toetab EL haridusprogramm Euroopa Noored.