Lihtne ja praktiine noorteinfotöö

Viljandi koolitusel loodud lihtsalt ja leidlikud noorteinfo materjalid.

Me ise ja ka meie noor sihtgrupp elame moodsas maailmas, kus puutume igapäevaselt kokku nii informatsiooni ülekülluse kui ka selle puuduse ning informatsiooni usaldatavusega. Hoolimata sellisest vastuolulisest olukorrast on pidevalt vaja teha valikuid, kuidas infot töödelda ja mis on oluline ning mis mitte. Ka oma professionaalses töös peame otsustama, mis on noortele oluline ja kuidas seda neile esitada. Samuti peab leidma vastused küsimustele, kas infot vajavad ainult aktiivsed või ka passiivsed noored, kuidas seda neile anda ning kumb peab tulema esimesena, küsimus või informatsioon, mille baasil saaksid noored hakata küsimusi esitama.

Kahepäevase koolituse „Lihtne ja praktiline noorteinfotöö“ eesmärk on teadvustada infotöö olulisust töös noortega ja leida viise kuidas muuta kasulikuks, lihtsaks ja abistavaks vahendiks oma igapäevatöös.

Käesolev koolitus on väga praktiline, kus analüüsime noorsootöötaja igapäevast tööd infotöö seisukohast, räägime koostöövõimalustest ehk kuidas kasutada teiste leiutatud jalgrattaid ja säästa aega, ning tutvume infotöö köögipoolega ehk kuidas ja kus infot esitada, milliseid võtteid ja meetodeid kasutada.

Kutsu meid koolitama: epp(at)headest.ee