Kuidas osaleda?

Projekt "Mind Your Rights" on lõppenud, kuid tulenevalt väga heas tagasisidest ja koolide huvist otsime võimalusi projekti jätkamiseks.

 

"Mind Your Rights" pilootprojektis saavad 2009/2010. õppeaastal osaleda ainult Eesti, Kreeka, Iirimaa, Rumeenia ja Tšehhi koolid.

Projekt on mõeldud 13-16aastastele õpilastele. Iga kool saab ise valida millistele klassidele ja millises õppeaines õppevahendit kasutatakse.

Õppevahend on sobiv kasutamiseks näiteks ühiskonnaõpetuse, klassijuhataja, eesti keele, inimeseõpetuse ja kunstitundides või mujal lähtuvalt õpetaja valmisolekust ning huvist. Õppevahend ühendab teoreetilise ja kunstiõppe eesmärgiga teadmiseid kinnitada. Sellest tulenevalt eeldatakse osalevalt koolilt aine- ja kunstiõpetaja koostööd ning oluline on kooli juhtkonna teadlikkus ning nõusolek projektis osalemiseks.

Otsime Mind Your Rights pilootprojekti leidlikke ja pühenduvaid õpetajaid, kellel on soov proovida uut õppevahendit, parandada inim- ja põhiõiguste õpetamist koolides ning kes on valmis väljakutseteks! Koole aitavad ja nõustavad meie partnerorganisatsioonid igas riigis!

Projektis osalemiseks peavad kõik koolid projekti veebilehel registreeruma. REGISTREERU SIIN

Registreeruda saab kuni 23. oktoobrini 2009!

Mida ootame osalevalt koolilt?

 • Osalev kool ja õpetajad nõustuvad kasutama Mind Mosaici õppevahendit vähemalt ühes, kuid eelistatavalt kahes klassis. Õppevahendi kasutamine on tasuta ja sellele kulub kolm klassitundi ja üks kunstitund. Tunnikavade (3 klassitundi + 1 kunstitund) tutvustused saab alla laadida veebist.
 • Osalevad õpetajad kohustuvad saatma tagasiside õppevahendi kasutamise kohta töös õpilastega. Tagasiside esitamise tähtaeg on 29. jaanuar 2010. Tagasiside esitlusvormi võib iga õpetaja koos klassiga ise valida  (näiteks blogi, video, päevik, loominguline publikatsioon või tavaline tutvustus A4-paberitel vms.). Tagasiside peab sisaldama:
  • projekti hindamisvormi: läbi viidud tegevuste kokkuvõtet ja väljundeid ning hinnangut õppevahendile Mind Your Rights;
  • näidiseid õpilaste töödest;
  • pilti õpilaste loodud paberseinast;
  • pilti seinast, kuhu taies on plaan paigaldada ning asukoha tutvustust ja avalikkusele nähtavuse kirjeldust. Lisaks palume täpsustada kas seina loomiseks on vajalik luba ning kellelt seda peab taotlema;
  • kooli direktori kinnitust selle kohta, et kooli võidu korral lubatakse projektis osalenud õpilastel osaleda töötubades, et luua avalik kunstiteos.
 • Iga riigi võitjakool saab avaliku kunstiteose. Lõpliku kunstiteose  kavandavad sama kooli õpilased koos professionaalse kunstnikuga. Osalemine on tasuta ja projekt katab ka kunstiteose valmistamise kulud. Võitnud koolilt palume:
 • Leida õpilased, kes osalevad loomingulistes töötubades, kus luuakse avalik kunstiteos  põhiõigustest (neli ühepäevast töötuba kokku umbes 50 õpilasele);
 • Leida seina, mis on avalikkusele nähtav;
 • Aitama korraldada piduliku seina avaliku avamise.