laager Eestis "Being active, being cool"

Käesoleval aastavahetusel kohtusid Eestis 40 noort (15-18 aastased) Eestist, Itaaliast, Liechtensteinist ja Suurbritanniast, et omavahel sõpradeks saada, keelt harjutada ja arutleda selle üle, et mida tähendab aktiivne olemine. Kas see tähendab, et sa käid 10 huviringis, oled poliitiliselt aktiivne, oled kohalikus lastekodus vabatahtlik, õpilasomavalitsuse liige või tähendab see hoopis midagi muud? Noored kurdavad sageli, et nad ei saa aktiivselt kusagil osaleda, sest neid peetakse liiga nooreks või kardavad, sest ei tea kuidas oma arvamust väljendada või kus seda teha. Teiselt poolt on paljudes riikides probleemiks just noorte inimeste vähene aktiivsus. Noored justkui ei huvitu millestki ja nendega on raske suhelda, sest nad lihtsalt ei oska aktiivsed olla.

Projekti eesmärk ongi arutleda noorte endiga, et mis see aktiivne osalemine on ja kuidas aktiivne olla. Selleks toimub hulgaliselt arutelusid, rollimänge ja külastusi. Lisaks sisulisele programmile on osalejatel aega omavahel tutvuda, enda kultuuridest rääkida, võõrkeelt harjutada ja aastavahetust huvitavalt tähistada. Rääkimata sellest, et võib saada hiilgava idee mõneks uueks põnevaks projektiks või tegevuseks.