SAKU GÜMNAASIUMI ÕPILASTE EUROOPA ENERGEETIKA JA KLIIMA TULEVIKU MANIFEST

PROJEKT “VÄRSKED IDEED EUROOPALE”

SAKU GÜMNAASIUMI ÕPILASTE MANIFEST

16.04.2014

Tänapäeva maailm elab oma keskkonna arvelt võlgu. Inimkond paiskab atmosfääri suurtes kogustes kasvuhoonegaase, kasutatakse taastumatuid fossiilkütuseid, tarbimine ei ole ressursse arvestades jätkusuutlik. See kõik seab ohtu meie planeedi tuleviku. Selle vältimiseks kasutatud meetmed ei ole olnud tõhusad.

Olukorra parandamiseks teeme järgnevad ettepanekud:

Taastuvenergia

Taastuvenergia ainukeseks kasutatavaks energiaks. Taastuvenergia hoiab keskkonda ega kuluta taastumatuid maavarasid. Põhja- ja Lääne- Euroopasse rajada suured tuulepargid nii maismaale kui merre ning Lõuna-Euroopasse „päikesefarmid“, mis koosnevad päikesepaneelidest. Sobivatesse kohtadesse rajada hüdroelektrijaamad. Riigid jagaksid erinevat sorti taastuvenergiat. Lõuna-Euroopa riigid jagaks päikeseenergiat, Taani ja Saksamaa tuuleenergiat. Riikide energiavõrgud peaksid olema ühendatud. Näiteks kui Portugalis ei ole päevane tootmine piisavalt suur, kuna on pilvine päev, tuleks Saksamaalt või Taanist toetavat tuuleenergiat, selle tulemusena ei tekiks elektrienergia puudust.

Euroopa firmade tootmine tagasi Euroopasse

Paljude Euroopa firmade tootmine asub Aasias, kuid nende kliendid Euroopas. Selle tõttu on transpordikulud ja keskkonna saaste suuremad. Olukord oleks parem kui firmad asuksid samuti Euroopas. Kui fossiilkütused saavad otsa, saame meie, olles arendanud taastuvenergiat, pakkuda neile toimivat keskkonda. Selles olukorras saame meie firmadele kehtestada kõrgemaid makse, ilma, et nad lahkuksid. Tuleks kehtestada maksud kui mõni tehas toodab kasvuhoone gaase lubatust rohkem ning need maksud saaks taastuvenergiasse investeerida.

Spetsiaalsed fotosünteesil põhinevad filtrid

Tehastele tuleks paigaldada spetsiaalsed fotosünteesil põhinevad õhku puhastavad filtrid, et need ei saastaks atmosfääri. Kui teadlased uurivad välja täpse fotosünteesi toimimise protsessi, suudaksid nad luua taimelaadseid produkte, mis taluksid raskeid heitgaase ning fotosünteesiks neid. Suurematesse tehastesse paigaldada filtrid, mis muudaksid kasvuhoonegaasid hapnikuks, nii puhastaks see õhku ja osoonikiht oleks kaitstud. Filtritega tehastele on väiksem maksukoormus.

Suhtumise muutmine

Muutma peaks mentaliteeti keskkonna suhtes. Keskkonda ei saa suhtuda kui väikesesse kõrvalisse teemasse. Kõik peaksid muutma oma suhtumist keskkonda, sest see mõjutab meie kõigi elusid. Sellest saab kõik alguse. Majandus ei ole ainus, mis loeb. Ühel hetkel on majandusel piir ning me oleme sellele piirile viimasel ajal jõudsalt lähenenud, kuid kui keskenduda rohkem keskkonnale ja selle hoidmisele, on võimalik asja parandada.

Rahastus

Selle kõige jaoks on vaja raha. Ideede rahastus toimiks lisaks firmade maksudele ka sponsorluse teel. Samuti ootaksime ka investeeringuid tööstustelt taastuvenergiasse, kuna pikemas perspektiivis muudaks see elektri neile odavamaks.

Olukorra parandamine

Kui me ei tegele meie ees seisvate probleemidega, tekitame me neid vaid juurde. Keskkonnaprobleemid mõjutavad ka juba meie elusid. Looduskatastroofid, liikide väljasuremine, põllumaa ülekasutamine, kõrbestumine- need probleemid on olemas juba praegu meie elu ajal. Kui me praegust kurssi jätkame, muutub olukord aina hullemaks ning meie lastelastele ei jää maailma, kus elada. Meie pakutud meetmeid ei lahendaks olukorda küll täielikult, kuid muudaksid selle tunduvalt paremaks.

 

Projektis osalenud ja manifesti loonud õpilased:

Marleen Eino
Toomas Liik
Bernard Puström
Stella Salm
Kent Loog
Sören Kaldma
Hanna-Katrin Krestinov
Maria Kruusel
Merika-Ethel Triik

Liis Tava
Lisanna Ots
Greteliis Salo
Hanna Peeters
Marie Järva
Grete Eenlo
Kärt Koppel
Elerin Aarma
Hanna-Rooda Pedak
Gregor Sibold
Maret Lond
Mari Männik
Liisi Raudväli
Riko Lorber
Ragne Seemre
Mariel Korjus