Projekt meedias

10.02.2014 PRESSITEADE

ANDRES TARAND ÕPILASTELE: JUST TEIE PÕLVKOND PEAB ENERGEETIKA JÄTKUSUUTLIKKUSE KÜSIMUSE LAHENDAMA

Eile Saku Gümnaasiumis alanud keskkonnateemaline projektinädal „Värsked ideed Euroopale“ sai sisuka alguse projekti patrooni Andres Tarandi külastuse näol, kes andis noortele selge sõnumi – just teie põlvkond peab hakkama aktiivselt tegelema jätkusuutliku energiapoliitika kujundamisega nii Eestis kui Euroopas. 

Läbi terve selle nädala toimuv rahvusvaheline õpiprojekt „Värsked ideed Euroopale“ tegeleb süvendatult tuleviku energiavaldkonna arendamisega. Kohtumiste, arutelude ja erinevate uuenduslike õppemeetodite tulemusena panevad Eesti õpilased reedeks kokku oma visiooni ja ettepanekud, kuidas viia sisse reaalseid muudatusi, mis tagaksid energiavaldkonna jätkusuutliku tuleviku.

Eile alanud projekti jaoks on Saku noored teinud põhjalikku uurimistööd ja viinud läbi küsitluse ka oma kogukonnas. Näiteks selgus õpilaste küsitluses, et kuigi inimeste teadlikkus energia säästmisel koduses keskkonnas on päris kõrge, siis globaalsel tasandil enda rolli ei nähta ja selle vastu huvi ei tunta. Noorte tehtud eeltööd täiendas hästi kohtumine kliimateadlase ja poliitiku Andres Tarandiga, kes viitas, et Eesti on alternatiivenergiate ja uuenduslike energiavaldkonna lahendustega lootusetult hiljaks jäädud. Just sel põhjusel on praegused kooliõpilased need, kelle kanda see suur vastutus jääb. Ühtlasi toonitas Andres Tarand noortele poliitilise teadlikkuse vajalikkust, sest enne kui valijad ei muutu targemaks, ei ole oodata ka muutusi.

„Värsked ideed Euroopale“ on üle-euroopaline projekt, mis on alguse saanud juba 2008. aastal, selle ajal jooksul on taolisi õpinädalaid toimunud juba 63 koolis kõikjal Euroopas. Eestis leiab see aset aga esmakordselt. Igal aastal keskendub projekt ühele suurele poliitika valdkonnale, tänavu on selleks energeetika ja kliimamuutus. Projektile lisab väga olulist Euroopa mõõdet see, et projektinädalad toimuvad paralleelselt kahes riigis, et õpilased saaksid nädala käigus suhelda võõrkeeles eakaaslastega teisest riigist. Eesti õpilased kohtuvad igapäev Skype-vahendusel oma partnerriigi Kreeka õpilastega.

Eile alanud õpinädal kestab reedeni ja eelolevatel päevadel jätkavad noored valdkonna uurimist, samuti külastatakse homme Iru elektrijaama ja kohtutakse oma valdkonna spetsialistidega. Nädala kulminatsiooniks on reedel toimuv konverents, mis jäljendab Euroopa demokraatlikke protsesse. Noored koostama oma energiavaldkonna ettepanekud Euroopa 2030. Konverents valitakse parim programm, mis aitab õpilastel mõista valimiste ja saabuvate Euroopa Parlamendi valimiste olulisust. Õpilaste poolt koostatud ettepanekud antakse üle ka valdkonda hetkel mõjutavatele juhtfiguuridele.

Üle-euroopalise projekti algataja on Robert Bosch Stiftung ja selle eesmärk on anda noortele eurooplastele hääl ja võimalus mõjutada nii noorte endi kui ka Euroopa tulevikku tervikuna. Eestis koordineerib projekti tegevusi MTÜ HeadEst, kellel on pea kümneaastane kogemus noorte jõustamisel ja uuenduslike haridusmeetodite arendamisel.

 

14.02.2014 PRESSITEADE

Õpilased esitlevad oma visiooni tuleviku energeetipoliitikast

Esmaspäeval alguse saanud rahvusvaheline õpinädal “Värsked ideed Euroopale” tipneb täna konverentsiga Saku Gümnaasiumis, kus 15-18aastased õpilased esitlevad oma nägemuse sellest, kuidas tagada energiavaldkonna jätkusuutlik tulevik.

Täna toimuv konverents matkib 2030. aasta Euroopa Parlamendi valimisi, mille üheks keskseks teemaks on kliimamuutus ja energeetikapoliitika. Selleks on noored viis päeva teinud põhjalikku eeltööd, kohtunud valdkonna ekspertidega ja kasutanud erinevaid uuenduslikke õpiviise, et kujundada oma nägemus tuleviku Euroopast ja pakkuda lahendusi energeetikavaldkonna kujundamiseks.

Esitlusele tulevad esitlusele kolm tulevikuvisiooni koos konkreetsete ettepanekutega, millede vahel saavad kõik konverentsil osalejad hääletada. Õpilaste poolt koostatud ettepanekud antakse lähikuudel üle Riigikogu komisjonidele ja ja valdkonda hetkel mõjutavatele juhtfiguuridele. Noorte koostatud visioone tuleb konverentsile kuulama ka projekti patroon Andres Tarand, kes kohtus õpilastega ka esmaspäeval, et jagada oma teadmisi ja arvamusi energeetika ja kliimamuutuse teemadel. Kliimateadlase sõnul on Eesti igasuguste alternatiivenergiate ja uuenduslike energiavaldkonna lahendustega lootusetult hiljaks jäädud. Ja just sel põhjusel on praegused kooliõpilased need, kelle kanda see suur vastutus jääb. Ühtlasi toonitas Andres Tarand noortele poliitilise teadlikkuse vajalikkust, sest enne kui valijad ei muutu targemaks, ei ole oodata ka muutusi.

Tänane konverents on lõppüritus nädal aega kestnud rahvusvahelisele õpinädalale “Värsked ideed Euroopale”. Tegemist on juba 2008. aastal alguse saanud projektiga, selle ajal jooksul on taolisi õpinädalaid toimunud juba 63 koolis kõikjal Euroopas. Eestis leiab see aset aga esmakordselt. Õpinädal toimub korraga kahes riigis, Eesti õpilased on terve nädala vältel jaganud oma teadmisi ja kogemusi Skype-konverentside kaudu oma partnerriigi Kreeka õpilastega.

„Värsked ideed Euroopale“ on Robert Bosch Stiftungi algatus, mille eesmärk on tõsta noorte huvi ja osalust Euroopa poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse tuleviku kujundamises. Eestis koordineerib projekti MTÜ HeadEst.

 

14.02.2014 Saku Sõnumid artikkel "Teeme kooli värskeks"

http://www.sakuvald.ee/documents/379795/1033196/sakusonumid_140214.pdf/08cc3885-f0bc-4d24-9830-55d228fefba2

 

28.02.2014 Saku Sõnumid artikkel "Saku õpilased tegid tulevikupoliitikat"

http://www.sakuvald.ee/documents/379795/1033196/sakusonumid_280214.pdf/24f4d525-4234-44d4-8f8c-261c50cdf567

28.02.2014 Õpetajate Leht artikkel "Saku gümnaasiumis vaadati Euroopat värske pilguga"

http://opleht.ee/13871-saku-gumnaasiumis-vaadati-euroopat-varske-pilguga/

 

16.04.2014 PRESSITEADE

Õpilased annavad täna Riigikogus üle tulevikumanifesti

Täna kell 12.00 kohtuvad Saku Gümnaasiumi õpilased erinevate Riigikogu komisjonide juhtidega, et anda poliitikutele üle noorte poolt koostatud manifest energiavaldkonna jätkusuutliku tuleviku tagamiseks.

Õpilaste koostatud energiapoliitika manifesti üleandmisele on Riigikogu poolt lubanud tulla majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas, keskkonnakomisjoni aseesimees Erki Nool ja Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson ning projekti patroon Andres Tarand.

Kohtumisel esitlev manifest on loodud rahvusvahelise õpinädala “Värsked ideed Euroopale” raames, mille käigus uurisid õpilased energiavaldkonna hetkeolukorda ja kujundasid oma seisukohad ja nägemuse energiapoliitikast, mis tagaks pikaajalise jätkusuutlikkuse. Noored tõdevad täna, et keskkonnaprobleemid ei ole pelgalt tulevikuteema, vaid need mõjutavad otseselt juba praegu nende põlvkonna elusid. Ühtlasid on õpilased koostanud mitmeid konkreetseid ettepanekuid, mida tulevikus rakendada.

Mõned näited õpilaste ettepanekutest:

  • Taastuvenergia on tulevikulahendus ja selle parimaks teostamiseks peaksid Euroopa riigid omavahel koostööd tegema. Põhja- ja Lääne-Euroopasse on tulevikus rajatud tuulepargid ja Lõuna-Euroopasse „päikesefarmid“, kuid riikide energiavõrgud peaksid olema ühendatud, et riigid saaksid taastuvenergiat jagada.
  • Tööstuses tuleks kasutusele võtta fotosünteesil põhinevad õhku puhastavad filtrid, mis ei saastaks atmosfääri. Filtritega tehastele laieneksid ühtlasi maksusoodustused.

Tänane kohtumine võtab kokku käesoleva aasta veebruaris aset leidnud uuendusliku õpiprojekti “Värsked ideed Euroopale”. Tegemist on 2008. aastal alguse saanud projektiga, enam kui viie aasta jooksul on taolisi õpinädalaid toimunud juba 63 koolis kõikjal Euroopas. Eestis toimus õpinädal esmakordselt, seda Saku Gümnaasiumi 15-18 aastaste õpilastega. Projekti patrooniks on Andres Tarand.

„Värsked ideed Euroopale“ on Robert Bosch Stiftungi algatus, mille eesmärk on tõsta noorte huvi ja osalust Euroopa poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse tuleviku kujundamises. Eestis koordineerib projekti MTÜ HeadEst.

Projektist lähemalt http://www.headest.ee/young-ideas-for-europe/