megatrendid EHK MIKS ON ENERGEETIKA JA KLIIMAMUUTUSED OLULISED

Mis on megatrend? - Megatrend on pikajaline areng või protsess, mis mõjutab tervet regiooni või ühiskonda. Esimesel päeval tutvusime nelja megatrendiga, millest iga grupp tegi postri ja tutvustas seda teistele. Megatrendidega tutvumine aitas õpilastel näha energeetika ja kliimamuutuste küsimuste laiemat konteksti.

JÄTKUSUUTLIKKUS

GLOBALISEERUMINE

KLIIMASOOJENEMINE

KONFLIKTID LOODUSVARADE PÄRAST

 

 

UTOOPIA - EUROOPA ENERGIA JA KLIIMA AASTAL 2030

Teisel päeval tegid õpilased ettekanded tuleviku Euroopa energeetikast ja kliimast. Kuna see kõik oli utoopiline, olid ideed lennukad ja tulemused üsna üllatavad.