Mind Your Rights - kodanike põhiõiguste õppevahend koolidele

18. oktoobril kell 12.30 avatakse Tallinna Pae Gümnaasiumis (Pae 5, Tallinn) projekti peaauhind - õpilaste loodud kodaniku põhiõiguste seinapannoo! Tule kohale ja tutvu oma õigustega teistmoodi!

Projekti veebileht

Igal Euroopa Liidu kodanikul, sõltumata tema ühiskondlikust  positsioonist, on 50 põhiõigust: võrdsed õigused on lastel ja täiskasvanutel, naistel ja meestel, töötajatel ja töötutel, enamuse ja vähemuste esindajatel, korralikel inimestel ja kurjategijatel … Kas teate, mis need õigused on? Kas õpilased teavad?

Mind Your Rights projekti registreerus Eestis 63 kooli, kellest tänaseks on projekti teostanud 57 kooli kõikjal Eestis. Projekti tulemusena loodi palju toredaid plakateid, luuletusi, pilte, videoid, kodulehti ja teisi infomaterjale, mis aitavad põhiõigustest teada saada. Oma tulemused esitanud koolide seast oli väga raske valida finaliste, kuna kõik koolid olid oma tulemuste esitamisse investeerinud väga palju aega ja toredaid mõtteid. Eelvaliku tulemusena valiti finalistide hulka viis kooli:

Žürii külastas finaliste 31.mai - 4. juuni. Žürii otsustas tunnustada kõiki koole:

  • Avaliku kunstiteose loomise koostöös kunstik Peeter Krosmanniga saab Tallinna Pae Gümnaasium.
  • Teised võitjakoolid saavad auhinnaks materjalid, et õpilased ja õpetajad saaksid oma kooli kunstiõpetaja juhendamise luua oma kooli või omavalitsusse avaliku kunstiteose põhiõiguste teemal.
Palju õnne kõikidele osalenud koolidele!


Mis on Mind Your Rights?

Meil on heameel esitleda koolidele mõeldud pilootprojekti „Mind Your Rights“, mis on uus õppevahend Euroopa põhiõiguste harta ja põhiõiguste õpetamiseks. Mind Mosaic õppevahend on mõeldud õpilastele vanuses 13–16 ja on sobiv kasutamiseks näiteks ühiskonnaõpetuse, klassijuhataja, eesti keele, inimeseõpetuse ja kunstitundides või mujal lähtuvalt õpetaja valmisolekust ja huvist.

Uut põhiõigusi tutvustavat õppevahendit tutvustatakse 2009/2010. õppeaastal pilootprojekti raames ainult viie Euroopa riigi 300 koolis - Eestis, Iirimaal, Kreekas, Rumeenias ja Tšehhis.

Mind Your Rights - õppematerjal aitab õpilastel:

  • saada teada ja mõista oma põhiõiguseid;
  • analüüsida nende õiguste tähtsust igapäevaelus;
  • mõelda selle üle, kas inimese kohustused on tema õigustega seotud;
  • mõista paremini kodanikuks olemise tähendust;
  • luua kooli või linna kaunistamiseks kena paber- või isegi keraamiline kunstiteos;
  • osaleda konkursil, mille peaauhind on käsitsi valmistatud  looduslik keraamiline kunstiteos, mis illustreerib ja tutvustab Euroopa põhiõiguste hartat.

Mind Your Rights soovib pakkuda õpetajatele uuendusliku pedagoogilise materjali ja lähenemise, mida erinevate ainete raames töös õpilastega kasutada.

Pilootprojektis osalevatelt õpetajatelt palutakse materjali edasi arendamiseks tagasisidet. Parimat ja sisukamat tagasisidet andnud kool saab auhinnaks 1000 eurot ja võimaluse luua tundide käigus tehtud kunstiteostest püsiv keraamiline õppevahend kogu koolile või isegi omavalitsusele, mis tutvustab avalikkusele kodanike põhiõiguseid ja -kohustusi.

Võitja kooli õpilased loovad koos kunstnike Peeter Krosmanniga avaliku kunstiteose.

Projekti viib läbi Euroopa päevikut välja andev sihtasutus Generation Europe, koostöös kohalike kunstnike ja ja riiklike partneritega.

Külasta ka projekti ametlikku kodulehekülge

 

PARTNERID:

Projekti toetab Euroopa Komisjon.