Missioon ja eesmärk

VISIOON

Kõikidel Eestis elavatel noortel (sõltumata päritolust, puudest, perekonnast jne) on võrdne võimalus saada toimetulevateks, hoolivateks, sallivateks ja end teostavateks inimesteks ehk inimesteks keda tahaksid oma sõbraks, töökaaslaseks, ülemuseks, kaaskodanikuks, laste elukaaslaseks ...

MISSIOON

Soovime aidata noortel inimestel saada aktiivseteks ja vastutustundlikeks ühiskonnaliikmeteks. Arvame, et noortel on kõik oskused ja võimed olla iseseisvad, hoolivad ja aktiivsed, kuid vahel vajavad nad selleks pisut tõuget. Vahel piisab kui nendega lihtsalt rääkida, neile infot anda ja neid kiita, vahel on neid vaja tagant sundida ja julgustada ning nii mõnigi kord on vaja neile pakkuda seda esimest kogemust, et nad hakkaksid endasse uskuma.

EESMÄRK

Meie eesmärk on pakkuda võimalikult suurele hulgale noortele ja noortega töötavatele inimestele toredaid ja arendavaid projekte ning infot. Tegutseme nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

KUIDAS ME SEDA TEEME?

Oma eesmärkide saavutamiseks korraldame rahvusvahelisi noortevahetusi, noortelaagreid, koolitusi, simulatsioonimänge, pikaajalisi rahvusvahelisi vabatahtlike projekte ja infoprojekte.

Meie tegevused jagunevad kolme suunda: 

  1. Noorte arengut professionnalselt ja oskuslikult toetavate täiskasvanute arendamine.
  2. Noorte iseseisvuse edendamine.
  3. Salliva ja mitmekesise maailma edendamine.

SIHTGRUPP

Meie sihtgrupp on mitte-organiseerunud noored ja noortega töötavad inimesed.

 

HeadEst tegemised 2004 - 2014:

> Projektidest on osa saanud >155 000 noort ja noortega töötavat inimest

> >190 projekti Eestis ja 32 riigis - muu hulgas oleme toimetanud Gröönimaal, Kosovos, Lätis, Gruusias, Ukrainas, Venemaal, Liechtensteinis, Makedoonias, Prantsusmaal jne.

 

MTÜ HeadEst on kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.

MTÜ HeadEst lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist (Vastu võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus).