Parteid ja nende programmid

Projektinädala viimasel päeval toimus Euroopa 2030 valimiste konverents, kus valimistulle astusid kolm parteid ja nende valimisprogrammid. Kuidas plaanisid kolma parteid tuleviku Euroopat kujundada?

PRESSIGRUPI REPORTAAZ VALIMISTE ETTEVALMISTUSEST

AEG ON OTSUSTADA EUROOPA TULEVIK

Globaalsed megatrendid mõjutavad meie maailma. Globaliseerumisel koostöö laieneb. Inimesed töötavad tehastes ja kasutavad erinevaid tehnilisi esemeid, mis tekitab kliima soojenemist. Samuti inimesed kasutavad oma heaolu jaoks loodusvarasid. Tekib küsimus meie jätkusuutlikkuses.

Valimisüritus „Euroopa 2030“

Reedel, 14. veebruaril, kell 10.35 on Saku Gümnaasiumis oodata kuulajatest pungil aulat, sest aset leiab valimisüritus „Euroopa 2030“. Reedel, 14. veebruaril, kell 10.30 toimuvad Saku Gümnaasiumis Euroopa Parlamendi valimised 2030. Valimistel on esindatud kolm erakonda: „Euroopa Tuleviku Partei“, „Ühtne Roheline Erakond“ ja „Ühtsed Liberaalid“. Vestlesime kõigi parteide pressiesindajatega, saamaks ülevaadet nende valimisideoloogiatest.

Majandusliku suunitlusega Ühtsed Liberaalid soovivad arendada Euroopa siseturgu, mis nende sõnul arendaks omakorda ka koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Samuti plaanib partei Aasias asuvad Euroopa firmade tehased tuua tagasi Euroopasse, lubades neile soodsamaid maksutingimusi, mis omakorda vähendaks ka tööpuudust Euroopas. Üksikasju polnud partei valmis kirjeldama.

Sotsiaaldemokraatlik Euroopa Tuleviku Partei põhieesmärgiks on rahva üldine heaolu ning edukuse võrdsustamine. Seda loodavad seda saavutada. Euroopa edukusel ning ökomajade ehitamisel loodavad nad tasuta vabatahtlikule tööjõule.

Ühtne Roheline Erakond rõhutab eelkõige keskkonnasõbralikule poliitikale. Nad väidavad,et iga inimene vastutab ise enda heaolu eest ning see pole riigi ülesanne. Partei sõnul tuleks riigil sekkuda majandusse takistamaks importi ning eksporti. Jättes fossiilkütused ning tuumaenergia alternatiivseteks energiaallikateks, toetavad nad taastuvenergiat. Raha eesmärkide teostamiseks, kavatsevad nad saada tehaste, bensiin ning diiselsõidukite trahvimisega.

Valijad on liiga passiivsed

Muret tekitav on valijate vähene huvi valimiste vastu. Palju on spekuleeritud, kas põhjuseks on huvi puudus või vähene usk olukorra paranemisse ning mida annaks teha valimisaktiivsuse tõstmiseks. Fakt on, et Euroopa seisab silmitsi süvenenud kliima ja energia probleemidega.  Tuleviku tähtsaid küsimusi ning oma ideid rakendava partei otsustavad valijad. Euroopa ning teie kodukoha heaolu ning areng on teie kätes, kallid valijad!

Valimistules olevad parteid tutvustavad oma ideid ning vastavad kuulajate küsimustele homme Saku Gümnaasiumis aset leidval debatil.

 

1. Partei - Ühtne Roheline Erakond


Ühtne Roheline Erakond pooldab keskkonnakaitse jätkusuutlikust ning rahva heaolu jätmata kõrvale jätkusuutlikut majanduspoliitikat.

Loodus säilib läbi ühtse keskkonnakaitse ning rahvasõbraliku majanduspoliitika!

Meie, Ühtne Roheline Erakond, nõuame, et lõppeks keskkonna saastamine ebavajalikel eesmärkidel.

Meie, Ühtse Rohelise Erakonna, eesmärk on arendada keskkonnakaitset mõeldes kõikidele muudele faktoritele.

•Üleminek taastuvenergiaallikatele
•Filtritega korstnad tehastes
•Kehtestame maksud loodust reostavatele suurtööstustele.
•Tööstusettevõtjad peaksid arvestama võimalikule halvale mõjule keskkonnas ning andma oma panuse.
•Keskkonna säästmine saab alguse igast indiviidist.

Koos parema tuleviku poole, ilus elu järeltulijatele!


 

2. Partei - Euroopa Tuleviku Partei


Meie eesmärk on tagada võrdsus ja heaolu  jätkusuutlikus Euroopas. Kõik on sotsiaalselt võrdsed!

Meie, Euroopa Tuleviku Partei, nõuame sotsiaalset õiglust ja võrdsust.

Meie eesmärk on luua igas Euroopa riigis heaoluühiskond ja keskkonnasäästlikum energia tootmine Euroopas.

Saavutame oma eesmärgid kehtestades astmelised maksud ja viies ellu muudatusi.

Rahastamine on kindlustatud tänu ühisfondile.

Oleme suunanud oma programmi nii lastele, tavakodanikele kui ka nõrgematele elanikkonna rühmadele.

•  Keskkonnaõpe – keskkonnasäästlikuse õpetamine koolides
•  Astmeline tulumaks – viis kuidas koguda vahendeid, mida panustada tulevastesse majanduskasvu tagajatesse
•Fosiilkütustest energia tootmise tehnoloogia - arendades ja müües väljaspoole EL saame tulu tänu millele areneks ja leviks taastuvenergia tehnika
•Öko-sotsiaalmajad – sotsiaalmajad, mis tehtud suuresosas tehnikast/materjalidest, mis toodavad majale ise energiat

Töötame tuleviku nimel!3. Partei - Ühtsed Liberaalid


Meie partei on ühte liberalistlik partei, mis saavutab oma eesmärgid rahvusvahelise koostööna.  Meil on suured ambitsioonid ja tegutsemistahe, mis viib meid edasi.

Meie, Ühtsed Liberaalid, nõuame, et nii rahvad kui ka riigid teeksid omavahel koostööd parema ja ühtsema tuleviku nimel

Meie, Ühtsete Liberaalide, eesmärk on eelkõige siseturu arendamine ja globaliseerumine, mis aitab kaasa riikidevahelisele koostööle. Selle kõige kõrval üritame kaitsta keskkonna ja rahva huve.

Meie pakume:

•Siseturu arendamine
•Tööstuste Euroopasse tagasi toomine
•Bürokraatia vähendamine
•Odavama energia tagamine
•Energia salvestamine
•Fotosünteesi põhimõtel töötavad filtrid
•Taastuvenergia suurem kasutus

 

Ühtne Euroopa – Ühtne tulevik


 

Vabaühendus - MTÜ TEOTE

 

Taastuvenergia on tuleviku energia.

 

Rahvalt parteile:

•Oleme taastuvenergia poolt.

•Riigikassa pole utoopiateks.

•Tööle on tasu!

•Põlvkondadevaheline õiglus.

 

Meie seisame rahva huvide eest!


Kontsultandid


Hääleta Euroopa poolt!
2030 – Uus energia Euroopale

Euroopa praegu:

•Tehaste rohkus
•Fossiilkütuste ülekaal
•Ressursside puudus
•Kas SINA tahad elada siin?

 

Mida Euroopa Parlament teeb?

•Otsustav sõna, kuidas kasutatakse Euroopa Liidu eelarvet
•Otsustav sõna teaduse ja arengu tegevuse osas
•Euroopa kliima ja looduse hoidmine
•Esindab Euroopa kodanikke ehk sind

 

Miks tasub hääletada?

•Sinu hääl loeb – üks hääl võib muuta kõik
•Euroopa areng sõltub sinust
•Euroopa Parlament teeb otsuseid, mis mõjutavad Sinu elu
•Euroopa Parlament esindab sind maailma mastaabis

 

Mida su hääl suudab?

•Sinu hääl teeb Sinu mõtted kuuldavaks
•Sinu hääl näitab, et sa hoolid
•Sinu hääl on eeskujuks järeltulevatele põlvedele

 

Euroopa pärast Sinu hääle andmist:

•Taastuvenergia
•Puhtam loodus
•Riikide vaheline koostöö
•Parem tulevik Sinu lastelaste jaoks

 

Kasuta oma häält!

 

Tegemist oli simulatsioonimänguga, kus kõik õpilsed said rolli - kolm parteid, konsultatsioonifirma, kodanikuühendust ja press. Sel korral võitsid valimised Ühtne Roheline Erakond, kelle programm arendati edasi projekti lõpptulemuseks ehk õpilaste manifestiks "Uus energia Euroopale".