Keelelaagrid innustavad välismaal elavaid Eesti noori keelt õppima

31.08.2014 Maalehe erileht: Väliseestlaste lapsed otsivad noortelaagrites sidet Eestiga (pdf-fail)

24.07.2014 Reporter: Väliseesti noored õpivad eesti keelt

Sel suvel käib Eestimaalt läbi 66 noort, kel eesmärk õppida selgeks eesti keel. Nad kõik on Eesti juurtega, kuid elavad kodumaalt eemal.

Vaata uudist Kanal2 Reporteris

 

23.07.2014 PRESSITEADE: 66 väliseesti noort õpib sel suvel Eestis eesti keelt

Sel suvel toimuvates keelelaagrites osaleb 66 noort inimest üle kogu maailma, kelle ühendavaks lüliks on Eesti juured. Laagrites osaleb nii esimese põlve väliseestlasi, aga ka neid, kelle seotus Eestiga ulatub mitme põlvkonna taha. Eesmärk on noortel aga üks - mõista oma päritolu, õppida tundma seda kultuuri, leida sõpru ja parandada oma eesti keele oskust.

Keelelaagrid on väliseesti noorte seas populaarsed, sest nende abil saavad ka mitmenda põlve väliseestlased oma juurtega paremini tutttavaks. Perekonnad on erinevad ja teises keelekeskkonnas kasvades kipub eesti keel sageli kaugeks jääma. Ka tänavustest laagritest võtab osa mitmeid noori, kes siin varemgi käinud. 15aastane Marco Itaaliast on üks neist, kes eelmise aasta keelelaagrist sai sedavõrd tugeva elamuse, et soovis Eestisse selgi aastal tulla. Noormehe sõnul arenes tema eesti keel nende kümne päeva jooksul märgatavalt, ka on ta seadnud juba uued sihid, millise teadmisega soovib sel suvel Eestist lahkuda. „Õppisin ära tundma Ä ja Ü tähti ja neid kirjutades kasutama. Sel aastal tahan selgemaks saada Ö ja Õ ning H-tähe, mida itaalia keeles ei kasutata,“ kirjeldab hetkel keelelaagris viibiv Marco oma kogemust.

Noored on Eestisse keelt õppima tulnud nii lähedastest naaberriikidest kui ka kaugetest paikadest, kuhu esivanemad on erinevatel põhjustel kunagi elama asunud. Nii on sel aastal laagrites noori isegi Egiptusest ja Hiinast. Eesti keele tase on grupiti erinev, ent selleks Eestisse tullaksegi, et keeleoskust parandada. Lisaks keeleõppele reisitakse mööda Eestit ringi ning tehakse sügavamat tutvust kohaliku kultuuriga. Noored ise väärtustavad ka võimalust leida sarnase taustaga sõpru.

Kokku toimub keelelaagreid sel suvel kolm. Esimene toimus juunis Veneveres, teine on hetkel käimas ja kestab 30. juulini Tõrvas Marja turismitalus ning kolmas toimub 3.-13. augustil taas Venevere puhkekülas Viljandimaal. Igas vahetuses osaleb 22 Eesti juurtega noort välismaalt ja 8 tuginoort Eestist.

Veneveres toimunud esimesest laagrist saab ülevaate noorte koostatud veebipäevikus http://www.headest.ee/2014-paeevik-i/

Laagreid korraldab MTÜ HeadEst, keelelaagreid rahastab Sihtasutus Meie Inimesed.

 

2013 Keelelaagrid

05.08.2013

Väliseesti noored õpivad Eestis eesti keelt

Juba kolmandat korda sel suvel on Eestisse kogunenud grupp Eesti juurtega välismaal elavaid noori, et tugevdada oma sidet Eestiga ja õppida eesti keelt, mis võõrsil elades kaduma kipub.

Hetkel Viljandimaal Veneveres toimuv keele- ja kultuurilaager on Eestisse toonud noori Valgevenest Ameerikani, keda kõiki ühendab üks joon – Eesti päritolu. Nii on laagris mitmendat põlve välismaal elavaid ja segaperekondadest pärit Eesti juurtega noori, aga ka selliseid, kes Eestis sündinud, kuid võõrsil üles kasvanud. Laagri eesmärk on parandada noorte eesti keele oskust ja tutvuda lähemalt Eesti kultuuriga, kuid leida ka uusi sõpru ning jagada mõtteid endasarnaste noortega.

Veneveres toimuv laager on järjekorras juba kolmas. Kui suve esimeses laagris olid noored, kelle teadmised eesti keelest olid nõrgad, siis hetkel käimasolevas laagris on noorte keeleoskus väga hea. Arvestades, et enamus neist on suurema osa oma elust (või terve elu) elanud teises keelekeskkonnas, on laager omal moel tõestuseks selle kohta, et perekonna toetusel säilivad nii teadmised oma päritolu kohta kui ka oskus rääkida eesti keelt, mida loomulikus keskkonnas tegelikult vaja ei lähe. Noored ise on huvitatud sellest, et oskaksid eesti keeles suhelda nii välismaal kui ka oma Eestis elavate lähedastega. Nii mitmelgi noorel on huvi tulevikus Eestisse tulla ka kõrgharidust omandama.

Laagris osalevad noored on vanuses 13 kuni 17, osalejad on Eestisse tulnud näiteks Iirimaalt, Hispaaniast, Valgevenest, Soomest, Ameerika Ühendriikidest jm. Laagri käigus toimub innovatiivsel ja kaasaval viisil keeleõpe ja muu tavalise laagrimelu juurde kuuluv. Homme ja selle nädala reedel on laagrigrupp Tallinnas, et lisaks loodusele tutvuda ka pealinna vaatamisväärsustega.

Keelelaagreid rahastab Sihtasutus Meie Inimesed, laagreid korraldab MTÜ HeadEst.

Laagritest lähemalt: http://www.headest.ee/keelelaagrid-2013/

Noorte endi poolt loodud keeleõppe materjalidega saab tutvuda siin:

http://www.headest.ee/learn-estonian/

http://www.headest.ee/learn-estonian-ii/

http://www.headest.ee/learn-estonian-iii/

Rohkem infot:

Epp Adler

MTÜ HeadEst, laagri juhataja

Tel 52 03 872

E-post epp(at)headest.ee

 

 

 

 

26.06.2013

Sel suvel toimub Eestis kolm keelelaagrit, kus osaleb üle 60 Eesti juurtega välismaal elavat noort. Koos õpitakse tundma nii Eesti kultuuri kui omandama eesti keele teadmisi – huvi laagrite vastu on suur, sest mitmendat põlve välismaal elavad Eesti juurtega noored peavad oma päritolu endiselt oluliseks.

Laagritesse on tulemas 13-18aastaseid noori Abhaasiast Ameerikani, sh USAst, Kanadast, Mehhikost, Poolast, Leedust, Šotimaalt, Venemaalt, Soomest jms. Noori ühendab Eesti päritolu – kellel on Eestist pärit vanaema-vanaisa, kel ema-isa. Samas on paljud neist juba nii mitmendat põlve välismaal elanud, et keeleoskus on peaaegu hääbunud ja ka siinse kultuuriga ei olda enam tuttavad. Noori innustab soov keelega tutvust teha, kas siis põhjusel, et oma sugulastega eesti keeles rääkida või oma perekondlikku pärandit elus hoida. Ka on paljudel neil soov näha maad, kust nende esivanemad pärit on ja millest nad on seni vaid suguseltsis jutte kuulnud.

Laagrite käigus toimub pea igapäevaselt eesti keele õppimine, lisaks toimuvad ka väljasõidud loodusesse ja Tallinnasse ning kohtutakse põnevate kohalikega. Välismaal elavatele noortele lisaks osalevad laagrites ka Eestis elavad noored, kellega saab keelt harjutada aga ka parema ettekujutuse Eestis toimuva kohta.

Kokku toimub kolm laagrit:

26. juuni – 6. juuli Merelaiu puhkekeskuses Pärnumaal

9. – 20. juuli Annimatsi Kämpingus Valgamaal

30. juuli – 10. august Venevere puhkekeskuses Viljandimaal

Keelelaagreid korraldab MTÜ HeadEst, projekti on ellu kutsunud ja rahastab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Lisanfo:

Epp Adler, 52 03 872, epp(at)headest.ee

 

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed uudiskiri Juuli 2013:

Väliseestlastest noored alustasid taas Eestis laagrisuvega

26. juunil alustas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) toel taas Eesti päritolu välismaal elavatele noortele mõeldud keele- ja kultuurilaager, mida MISA toetab juba 13. aastat.

Tänavu suvel toimuvas kolmes laagrivahetuses osaleb kokku 66 noort erinevatest riikidest  -  Iirimaalt, Šotimaalt, Taanist, Rootsist, USA-st, Soomest, Belgiast, Prantsusmaalt, Kanadast, Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest, Leedust, Lätist, Poolast, Ungarist, Saksamaalt, Egiptusest, Mehhikost, Inglismaalt ja Itaaliast. Lisaks neile noortele osalevad laagris tugiõpilastena ka Eestis elavad ja eesti emakeelega noored.

Laagrivahetused toimuvad 26. juunist kuni 6. juulini Merelaiu Puhkekeskuses, 9.–20. juulini Annimatsi kämpingus ja 30. juulist kuni 10. augustini Venevere Puhkekülas.

„Mitmekülgne laagriprogramm võimaldab noortel tutvuda esivanemate kultuuri ja traditsioonidega ning õppida eesti keelt erinevate koostöötegevuste kaudu meie kohalike eesti emakeelega noorte abiga. Iga vahetuse jooksul toimub ekskursioon Tallinna, lisaks tutvutakse laagripaiga läheduses asuvate erinevate vaatamisväärsustega,“ kommenteeris MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse juht Jana Tondi laagrite iseloomu.

Lisaks toimub laagrites ka keeleõpe, tutvustatakse Eesti elu-olu ning toetatakse igati sideme loomist või säilitamist Eesti kultuurikeskkonnaga.

„Eesti keele laagrid on Eesti päritolu noortele väga tähtsad, kuna alles siin laagris olles saavad paljud noored aru, kust on õieti pärit nende esivanemad. Laager on oluline ka Eestis elavatele noortele, sest läbi Eesti juurtega noortega suhtlemise mõistavad siin elavad noored, kuivõrd oluline on oma keelt ja kultuuri hoida ja edasi kanda,“ lausus Tondi.

Väliseesti noortele mõeldud keele- ja kultuurilaagreid korraldatakse riikliku rahvuskaaslaste programmi raames, mis on mõeldud väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi elavate eestlaste kultuurisidemete säilitamiseks ja koostöö toetamiseks siinsete eestlastega. Väliseestlastest noorte laagrisuvede korraldamist rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Kultuuriministeerium.

Lisainfo: Epp Adler, MTÜ HeadEst projektijuht, e-post epp@headest.ee ja Jana Tondi, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse juht, tel 659 9069, e-post jana.tondi@meis.ee