Kaks põlvkonda ja kaheksa rahvust kohtuvad Nõmme turul

Tallinnas on hetkel käimas ainulaadne rahvusvaheline projekt, mis on kokku toonud grupi noori üle Euroopa ja aktiivsed Eesti seeniorid. Nagu esimeste päevade jooksul on juba selgunud, ei ole põlvkondade vaheline lõhe ületamatu, kuid selleks peavad oma panuse andma nii vanad kui ka noored. Tõestuseks selle kohta toimub pühapäeval meelelahutuslik infoüritus Nõmme turul.

Sel pühapäeval on Nõmme turg eriti rahvusvaheline, sest päeva esimeses pooles tutvustavad oma tegemisi grupp rahvusvahelisi noori ja aktiivsed Eesti seeniorid, kes on Eestis kohtumas projekti „The Story of My Life“ raames. Rahvusvahelise noortelaagri läbivateks teemadeks on aktiivne vananemine ja põlvkondade vahelised suhted. Eriliseks teeb ettevõtmise asjaolu, et kui sageli jäävad sellised teemad ühepoolseks, siis selle kümme päeva kestva projekti raames saavad mõtteid vahetada nii noored kui ka vanad. Esmaspäeval Veneveres alanud ja eile Tallinnas jätkunud kohtumine on ühte ruumi kokku toonud 35 noort kaheksast Euroopa riigist ja kahe vägagi aktiivse Eesti seenioride klubi, Nõmme Vanameeste Klubi ja Kohila Reumaühingu, liikmed.

„Noored on kogu aeg arvutis ja ei hooli eakatest“ ja „Vanad inimesed on aeglased ja vajavad abi“ on läbivad eelarvamused, mis on ühised vaatamata rahvustele ja eale. Nagu senistest mõtetest selgunud, on mured Euroopas samad -  elanikkond vananeb ja noored ning seeniorid ei leia ühist keelt, vaid suhtuvad vastastikku teatava umbusuga. Käesolev projekt on juba tõestanud vastupidise võimalikkust, projekti noorim osaleja on 15aastane ja vanim 77aastane ning kuigi kogemused on neil erinevad, ei takista see omavahel suhtlemast.

On teemad, mis vanusest ei sõltu, kuid omavad lihtsalt veidi teistsugust tähendust. Aruteludes on selgunud näiteks, et tervisest hoolivad ühtviisi kõik, kuid kui noored keskenduvad liikumisele ja toitumisele, siis eakatel lisandub mure ka oma vaimse tervise pärast. Hea näide on ka reisimisest – paljud eakad leiavad, et nad on vähe reisinud, unustades ära, et reis Kamtšatkale võib tänapäeva noorte jaoks olla kättesaamatu unistus.

Projekt on juba inspireerinud paljusid osalejaid tegelema ka edaspidi selle teemaga, sest nagu on selgunud on Eesti aktiivsed seeniorid heaks eeskujuks ja tõstatanud noorte osalejate seas küsimuse, millega tegelevad eakad nende koduriikides ja kas ka seal on sarnaseid klubisid.

Sooviga inspireerida ka eestlasi huvi tundma aktiivse vananemise ja heade põlvkondadevaheliste suhete vastu, toimub Nõmme turul pühapäeval kell 11-14 meelelahutuslik infoüritus, kus lisaks tantsule ja muusikale saab tutvuda siinse projekti lugudega, mis on paeluvad oma erinevuses. Avatud on ka näitus ja toimuvad erinevad mängud.

Projekt on inspiratsiooni saanud käesolevast Euroopa Liidu aktiivse vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsuse aastast. Projekti korraldab MTÜ HeadEst ja projekti rahastab EL haridusprogramm Euroopa Noored ja Hasartmängumaksu nõukogu.

Projekti seniste tegevustega saab tutvuda aadressitel:

http://www.headest.ee/the-story-of-my-life/

http://www.facebook.com/pages/HEADEST/121787374521626

Rohkem infot projekti ja ürituse kohta:

Epp Adler

Projekti koordinaator ja MTÜ HeadEst juhatuse liige

Tel 52 03 872

E-post epp(at)headest.ee