Saku Gümnaasium

Saku Gümnaasium on üks aktiivne rõõmsameelne kool, mis osaleb paljudes projektides ja pakub oma õpilastele mitmekesist õpikeskkonda. 2013. aastal kandideeris kool projekti "Värsked ideed Euroopale". Kool osutus valituks.
Miks soovis kool selles projektis osaleda?

Saku Gümnaasium soovib avaldada soovi anda Saku valla noortele võimalus saada osa projektist, mis toetab noorte iseseisvumist moodsas ühiskonnas ning soodustab mõistmist, et kodukoht, Eesti, Euroopa ja kogu maailm on seotud.

Meie ootused:

 • lõimida omavahel erinevaid õppeaineid, millede teemadeks on energeetika ja kliimamuutus (ühiskonnaõpetus, geograafia, bioloogia, füüsika, inglise keel jt);
 • pakkuda õpilastele võimalus astuda välja tavapärase koolitunni raamidest;
 • kogeda õppimise mittetraditsioonilist ning rahvusvahelist mõõdet;
 • suhelda teisest riigist ja teise kultuuritaustaga õpilastega ning teha seda live-variandis tänu moodsa tehnoloogia võimalustele (meie õpilastes tekitasid suurt elevust paralleelsessioonid, mis toimuvad kahes koolis samaaegselt, nii et meie õpilastel on võimalus suhelda teise riigi õpilastega);
 • tuua õpilastele Euroopa Liitu lähemale;
 • tutvustada valimisttemaatika läbi Euroopa Parlamendi valimiste.

Meie võimalused ja kogemused:

 • entusiastlikud 9.-12. klassi õpilased (grupi moodustame huvitunud ja motiveeritud õpilaste baasil püüdes pakkuda võrdselt võimalust osaleda kõikidele klassidele);
 • avatud meele ja mõtetetega ühiskonna- ja ajalooõpetaja, kes osaleks projektinädalal;
 • nädal veebruari lõpus projekti elluviimiseks;
 • moodsa tehnikaga varustatud klassiruum;
 • arvutiklassi kasutamise võimalus;
 • osavõtt Euroopa Parlamendi mudeldusmängust;
 • osavõtt Euroscola projektidest;
 • vahetu kogemus Euroopa Parlamendi tööst Strasbourgis.

Arvame, et oleme sobiv kool kandideerima, sest meil on soov oma õpilastele alternatiivseid õpiviise pakkuda ning lõimida erinevaid aineid.

Lugupidamisega

õpetaja Kristiina Noormets

Saku Gümnaasium