tarbija õigused ja kohustused

Tarbijakaitseseadus kehtestab tarbijatele õigused, aga ka kohustused, mis käivad käsikäes. Kas sa tead mis need on?

Tarbijal on...

  • õigus informatsioonile - saada vajalikku ja tõest teavet kaupade ja teenuste hulgast teadliku valiku tegemiseks (hinnainfo, märgistus, kasutusjuhendid jne), samal ajal PEAB tarbija küsima ja lugema informatsiooni, mis kaasnevad toodete ja teenustega.
  • õigus ohutusele - olla kaitstud tervisele, varale ja elule ohtliku kauba või teenuse eest, samas PEAB tarbija ise tutvuma põhjalikult kaupade ja teenustega kaasasolevate ohumärkidega ja juhenditega, et selgitada välja nendega kaasnevad ohud
  • õigus turvalisele ja jätkusuutlikule keskkonnale nii praegu kui tulevikus, kuid tarbija PEAB ka ise aitama kaitsta keskkonda (keskkonnasõbralikud tooted, säästev ja jätkusuutlik tarbimine)
  • õigus kahjude hüvitamisele, samas peab tarbija ise olema aktiivne, teadlik ja informeeritud, et teha teadlikke valikuid ja ennetada probleeme

(Allikas: Hanna Turetski, Tarbijakaitseamet 2009)